Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την υγεία και ευημερία των δημιουργών μουσικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EAC/12/2019
Μελέτη σχετικά με την υγεία και ευημερία των δημιουργών μουσικής
Αυτή η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης «Η Μουσική Κινεί την Ευρώπη: Ενίσχυση της ευρωπαϊκής μουσικής ποικιλομορφίας και των ταλέντων» σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής C (2019) 1819 της 12.3.2019 όσον αφορά τη θέσπιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2019 σχετικά με την υλοποίηση των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων στον τομέα της παιδείας, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Γενικός στόχος αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παράδοση μιας μελέτης εμπειρογνωμοσύνης η οποία θα παρέχει μια γενική επισκόπηση των επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία που αντιμετωπίζουν οι μουσικοί και οι δημιουργοί μουσικής, και μια χαρτογράφηση σε επίπεδο ΕΕ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών η οποία θα συμβάλει στην πρόληψη και τη θεραπεία ανεπιθύμητων προβλημάτων υγείας σχετικά με την απόδοση και τη μουσική δημιουργία. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει βέλτιστες πρακτικές, επιτυχείς παρεμβάσεις και εμπειρίες. Μέσω της ανάλυσης αυτών των περιπτώσεων, η μελέτη θα πρέπει να προσδιορίσει πιθανές λύσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συνθηκών υγείας και εργασίας και της μακροβιότητας της σταδιοδρομίας των μουσικών και των δημιουργών μουσικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5335
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79314000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/11/2019 00:00
03/02/2020 13:00
04/02/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 225-550874
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/11/2019 00:00