Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
AO 10605 «Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγχο...
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10605.
AO 10605 «Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγχος της συνέπειάς τους».
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή οικονομικών φορέων για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον έλεγχο της συνέπειάς τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
06/08/2014 00:00
24/09/2014 23:59
01/10/2014 23:59
08/10/2014 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τεχνική ενοποίηση των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων (οι οποίες προέρχονται από τροποποιητικές πράξεις, διορθωτικά, κ.λπ.) που έχει υποστεί το κυρίως κείμενο μιας βασικής πράξης, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί η ουσία του με οποιονδήποτε τρόπο.
Παρτίδα 2
Έλεγχος της συνέπειας των ενοποιημένων κειμένων των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έλεγχος της συνέπειας των ενοποιημένων κειμένων των νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνει την επαλήθευση του κατά πόσο η ενοποιημένη έκδοση μιας συγκεκριμένης νομικής πράξης περιέχει όλες τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί η νομική πράξη.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 149-267130
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/08/2014 00:00