Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τμήματα Δεδομένων Ψηφιακών Τεχνολογιών (Digites)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/08/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/09/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2019/OP/2723
Τμήματα Δεδομένων Ψηφιακών Τεχνολογιών (Digites)
Επί σχεδόν μια δεκαετία, το σχέδιο πρόβλεψης παρέχει στη DG CNECT συγκρίσιμα στοιχεία για τις ΤΠΕ (τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών) και ΤΠΕ Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) για 40 χώρες παγκοσμίως. Το έργο υποστηρίζει την παραγωγή δεδομένων με τη συλλογή δεδομένων από επίσημες στατιστικές, εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς και υποστήριξη του JRC για τη θέσπιση μεθοδολογιών front-end. Πρόσφατα το έργο άρχισε να στοχεύει σε οικονομικούς τομείς με δυναμική τεχνολογία. Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι να συμβάλει στη στήριξη, βάσει αποδεικτικών στοιχείων, που παρέχει η Μονάδα Ψηφιακής Οικονομίας του JRC, παρέχοντας δεδομένα και αναλύσεις στον τομέα των ΤΠΕ και στην Ε&A των ΤΠΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν, και υποστηρίζοντας το JRC στοχεύει να συμβάλλει στην καθιέρωση μεθοδολογιών εμπροσθίου τμήματος (front end).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
73200000
73210000
72316000
72300000
72314000
73110000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/08/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
19/09/2019 16:00
20/09/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 159-391883 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/08/2019 00:00