Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ασφάλιση αστικής ευθύνης σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών και λοιπών οργάνω...
Αναθέτουσα αρχή:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
PMO/PO/2019/033
Ασφάλιση αστικής ευθύνης σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών και λοιπών οργάνων και των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η ασφάλιση αστικής ευθύνης αποσκοπεί στην κάλυψη των οικονομικών συνεπειών της εξωσυμβατικής αστικής ευθύνης που ενδέχεται να υποστούν οι ασφαλισμένοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η χαμηλότερη τιμή
BE / LU / IT
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τα έγγραφα του διαγωνισμού που διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/09/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/10/2019 14:30
04/10/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 169-412101 Προκήρυξη διαγωνισμού 03/09/2019 00:00