Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για τη Μοντελοποίηση της Οικονομίας της ΕΕ ως Οικοσυστήματος Συμβολαίων (...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/02/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
JUST/2019/RCON/PR/JU03/0077
Μελέτη για τη Μοντελοποίηση της Οικονομίας της ΕΕ ως Οικοσυστήματος Συμβολαίων (Μεθοδολογική Μελέτη)
Σκοπός της μελέτης είναι να προτείνει καινοτόμες μεθόδους για τη μοντελοποίηση δικτύων συμβάσεων που μοιάζουν με οικοσυστήματα. Ο μελλοντικός ανάδοχος θα πραγματοποιήσει θεωρητική και εμπειρική έρευνα που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσμετρήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές, με έμφαση στις ψηφιακές μορφές ανάθεσης συμβάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79300000
BE
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79311400
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Σημεία αναφοράς
12/09/2019 00:00
10/02/2020 12:00
Άνευ αντικειμένου
18/02/2020 12:00
20/02/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 222-543411 Διορθωτικό 18/11/2019 00:00
2019/S 176-427522 Προκήρυξη διαγωνισμού 12/09/2019 00:00