Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολιτική της ΕΕ για την προστασία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0003
Αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολιτική της ΕΕ για την προστασία της φύσης — Εκμετάλλευση των δεδομένων της ΕΕ...
Ο κύριος στόχος είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης για το ρόλο των πτηνών και των οδηγιών για τους βιότοπους στην προστασία της φύσης στην Ευρώπη.Το σχέδιο θα χρησιμοποιήσει κυρίως υφιστάμενες βάσεις δεδομένων και τα είδη και τους βιότοπους στην Ευρώπη ώστε να υποστηριχθεί η δημιουργία μιας σειράς στοιχείων επικοινωνίας (ιδιαίτερα ιστοσελίδες και σετ επικοινωνίας).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/09/2019 00:00
17/10/2019 16:00
21/10/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 168-409974
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/09/2019 00:00