Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς υποστήριξη της αξιολόγησης της οδηγίας 2002/49/ΕΚ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.F.3/SER/2014/0027.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών προς υποστήριξη της αξιολόγησης της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του...
Τα προς εκτέλεση καθήκοντα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι:— η επανεξέταση της εφαρμογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ περί περιβαλλοντικού θορύβου από τα κράτη μέλη,— η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας αξιολόγησης για την οδηγία 2002/49/ΕΚ περί περιβαλλοντικού θορύβου,— η αξιολόγηση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ περί περιβαλλοντικού θορύβου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/06/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
07/08/2014 16:00
21/08/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 111-195359
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/06/2014 00:00