Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες του μηχανισμού στήριξης πολιτικής (PSF)
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/01/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
RTD/2019/OP/014
Σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες του μηχανισμού στήριξης πολιτικής (PSF)
Οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών αφορούν την πρακτική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (H2020), προκειμένου να τα βοηθήσουν να μεταρρυθμίσουν τα συστήματα Ε & Κ, ώστε να ενισχύσουν την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους και//ή να απελευθερώσουν το δυναμικό της Ε & Κ για συστηματικούς μετασχηματισμούς προς την αειφορία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73200000
BE
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/01/2020 00:00
05/03/2020 15:00
09/03/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 018-038341 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/01/2020 00:00