Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάπτυξη Εργαλείων για την υποστήριξη της διατήρησης των πτηνών γεωργικών γαιών ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0004
Ανάπτυξη Εργαλείων για την υποστήριξη της διατήρησης των πτηνών γεωργικών γαιών στην ΕΕ
Πολλά είδη πτηνών γεωργικών εκτάσεων μειώνονται. Απαιτούνται περισσότερες ενέργειες, ιδίως στην ευρύτερη ύπαιθρο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα αίτια της μείωσης που σχετίζονται με τα ενδιαιτήματα. Είναι ανάγκη να επανεξετασθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες για τα πτηνά των γεωργικών εκτάσεων και τα ενδιαιτήματά τους και στη συνέχεια να υποστηριχθούν οι αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων διατήρησης στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέσων, ιδίως της κοινής γεωργικής πολιτικής. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθούν στοχοθετημένες δραστηριότητες επικοινωνίας για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και την οικοδόμηση της οικειοποίησης των προβλεπόμενων συστημάτων διατήρησης, ιδίως μεταξύ των χρηστών γης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90710000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/09/2019 00:00
08/10/2019 16:00
10/10/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 171-416599
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/09/2019 00:00