Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διαχείριση της διοικητικής γραμματείας των «ομάδων συντονισμού για τη διοικητική...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/09/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
384/PP/ENT/IMA/14/1128
Διαχείριση της διοικητικής γραμματείας των «ομάδων συντονισμού για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της εποπτείας της...
Διοργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων των ομάδων συντονισμού για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της εποπτείας της αγοράς, με την ανάληψη της διαχείρισης της διοικητικής γραμματείας.Η διοικητική γραμματεία πρέπει να διεκπεραιώνει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία, τη διοργάνωση και την παρακολούθηση των συναντήσεων των ομάδων συντονισμού.Τα καθήκοντα της διοικητικής γραμματείας δεν περιλαμβάνουν τη σύνταξη γενικών ή τεχνικών εγγράφων.Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την υλικοτεχνική υποστήριξη των συναντήσεων και την παροχή διοικητικής βοήθειας στα μέλη των ομάδων.Στις υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνονται ιδίως: η μίσθωση αιθουσών συνεδριάσεων, η τροφοδοσία, η διερμηνεία, η μετάφραση εγγράφων, η κατάρτιση καταλόγων συμμετεχόντων και η διαχείριση του δικτυακού τόπου του CIRCABC (κέντρο επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικητικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες) για τη διανομή πληροφοριών κ.λπ.Η παροχή διοικητικής βοήθειας περιλαμβάνει την κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία για τους συμμετέχοντες, την παροχή συνδρομής κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, την επιστροφή των εξόδων μετακίνησης και διανομής των προεδρευόντων κ.λπ.Κατά την εκτέλεση των εν λόγω διαχειριστικών καθηκόντων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε μέθοδοι εργασίας, που μπορεί να διαφέρουν από τη μια ομάδα στην άλλη.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
03/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
08/09/2014 23:59
11/09/2014 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 125-221773
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/07/2014 00:00