Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ερευνητικό σχέδιο: Βελτίωση της ακεραιότητας του κύριου κιβωτίου ταχυτήτων Rotor...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.17
Ερευνητικό σχέδιο: Βελτίωση της ακεραιότητας του κύριου κιβωτίου ταχυτήτων Rotorcraft (Main Gear Box - MGB)
Έρευνα για την ανάπτυξη ρωγμών σε έδρανα με σκληρό περίβλημα σε εφαρμογές αεροσκαφών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
DEA23
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/09/2019 00:00
22/11/2019 10:00
25/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 170-414487
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/09/2019 00:00