Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανάλυση της επίδρασης της καύσης των οικιακών στερεών αποβλήτων στην ποιότητα το...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV.C.3/SER /2019/0025
Ανάλυση της επίδρασης της καύσης των οικιακών στερεών αποβλήτων στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη και πιθανά...
Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι η αξιολόγηση της συμβολής της καύσης οικιακών στερεών αποβλήτων στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως των αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και του βενζο\[a]πυρένιου \[B(a)P], στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. Βάσει αυτών των διαπιστώσεων, θα πρέπει επίσης να αξιολογήσει την ανάγκη και τις δυνατότητες δράσης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο και να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αυτών, συνδέοντας τα σχέδια και τα προγράμματα που απαιτούνται από το κοινοτικό κεκτημένο. Στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της υπό εξέλιξη μελέτης (ENV.C.3 /SER/2018/0005), η οποία εξετάζει τη φύση και το μέγεθος της καύσης στερεών αποβλήτων για οικιακή θέρμανση στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία και τη συμβολή της στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/09/2019 00:00
01/10/2019 16:30
02/10/2019 23:59
09/10/2019 16:00
14/10/2019 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 171-416597 Προκήρυξη διαγωνισμού 05/09/2019 00:00