Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πράσινο Ακρω...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/03/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELCPVP/2019/CPN/0037
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πράσινο Ακρωτήριο
Υπηρεσίες ασφαλείας για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πράσινο Ακρωτήριο
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
00
Σημεία αναφοράς
17/10/2019 00:00
04/03/2020 23:59
15/11/2019 23:59
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 201-487445
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/10/2019 00:00