Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επανέναρξη του διαγωνισμού για την παροχή οικονομική...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/06/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
Framework Contract SME Policy
Πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με επανέναρξη του διαγωνισμού για την παροχή οικονομικής ανάλυσης προς στήριξη της πολιτικής για τις...
Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν τη διενέργεια οικονομικών μελετών και την παροχή οικονομικής ανάλυσης και συμβουλών από ειδικούς προς στήριξη της ανάπτυξης, της παρακολούθησης και της υλοποίησης της πολιτικής για τις ΜΜΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
12/05/2012 00:00
15/06/2012 23:59
15/06/2012 12:00
25/06/2012 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 91-149278
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/05/2012 00:00