Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Updated technical specifications for lot 2.
Τίτλος:
Ανιχνευτές φυσικής ακτινοβολίας για μετρήσεις ακτίνων γάμμα, νετρονίων και φορτι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
21/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2019/OP/2858
Ανιχνευτές φυσικής ακτινοβολίας για μετρήσεις ακτίνων γάμμα, νετρονίων και φορτισμένων σωματιδίων
Προμήθεια ανιχνευτών ακτινοβολίας για ακτίνες γάμμα, νετρόνια και φορτισμένα σωματίδια.Κατά τη διάρκεια των 4 τελευταίων ετών η μονάδα G.2 έχει επενδύσει περισσότερα από 1 000 000 EUR σε ανιχνευτές, το 63 % των οποίων χρησιμοποιεί συμβάσεις-πλαίσια που λήγουν τώρα.Η διαδικασία αυτή έχει ως στόχο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες σε ανιχνευτές της μονάδας G.2 για την περίοδο 2020-2024.Κατά την επόμενη τετραετία θα χρειαστεί αντικατάσταση σημαντικού αριθμού ανιχνευτών γερμανίου χαμηλού και πολύ χαμηλού υπόβαθρου του υπόγειου εργαστηρίου HADES λόγω παλαιότητας.Επιπλέον, οι συνήθεις δραστηριότητες της ομάδας πυρηνικών δεδομένων απαιτούν συνεχή επικαιροποίηση του αποθέματός τους προκειμένου να διατηρηθεί ο ρόλος της ως σημαντικός προμηθευτής δεδομένων νετρονίων στην ΕΕ.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
38300000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
21/11/2019 16:00
26/11/2019 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας εξαιρετικά χαμηλού υποβάθρου Ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας εξαιρετικά χαμηλού υποβάθρου με επαφή ανόδου.
Παρτίδα 2 Επίπεδοι ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας εξαιρετικά χαμηλού υποβάθρου Επίπεδοι ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας εξαιρετικά χαμηλού υποβάθρου με επαφή ανόδου.
Παρτίδα 3 Ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας ψυχόμενοι με υγρό άζωτο Ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας ψυχόμενοι με υγρό άζωτο για φασματοσκοπία ακτινών Χ και γάμμα υψηλής ανάλυσης.
Παρτίδα 4 Ανιχνευτές σπινθηρισμού Ανιχνευτές σπινθηρισμού.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 219-536640 Διορθωτικό 13/11/2019 00:00
2019/S 193-467696 Προκήρυξη διαγωνισμού 07/10/2019 00:00