Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την υλοποίηση του προγράμματος για τις ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/02/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010067-001
Τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την υλοποίηση του προγράμματος για τις δημοτικές υποδομές στην Ουκρανία...
Το πρόγραμμα για τις δημοτικές υποδομές στην Ουκρανία είναι ένα πολυτομεακό πρόγραμμα επενδύσεων που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από κοινού με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (MRD - Ministry of Regional Development) και το Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας (MF - Ministry of Finance). Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διατίθενται στη διεύθυνση http://umip.org.ua/en/about-umip/Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια στους τελικούς δικαιούχους ώστε να διασφαλιστεί ότι η προετοιμασία, η προμήθεια, η υλοποίηση και η διαχείριση των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΤΕπ.Το πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας θα καλύψει τον κύκλο του έργου όσον αφορά μελέτες σκοπιμότητας, επενδυτικά σχέδια προτεραιότητας, τεχνικές προδιαγραφές και έγγραφα διαγωνισμού, υποστήριξη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και διαχείρισης έργων κατά την εφαρμογή, κυρίως σε σχέση με τους υποτομείς της τηλεθέρμανσης, του φωτισμού δημόσιων χώρων, των λυμάτων και στερεών αποβλήτων.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71314300
00
Σημεία αναφοράς
11/09/2019 00:00
06/02/2020 17:00
15/10/2019 17:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 175-425424 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/09/2019 00:00