Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα Γερμανικά
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Translation
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TRA/DE/2019
Υπηρεσίες μετάφρασης προς τα Γερμανικά
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, αποφάσισε να προκηρύξει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών εγγράφων γλώσσας πηγής από Αγγλικά ή Γαλλικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά σε Γερμανικά.Η σύμβαση-πλαίσιο πρέπει να τεθεί σε ισχύ την 1.1.2020 ή την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος και πρέπει να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2020. Η ανώτατη διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο θα είναι 5 έτη.Η υπογραφή της σύμβασης-πλαίσιο δεν συνιστά υποχρέωση ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες μεταφραστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79530000
LU
Σημεία αναφοράς
16/09/2019 00:00
21/10/2019 12:00
25/10/2019 23:59
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 178-432539 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/09/2019 00:00