Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Κατασκευή νέου κτιρίου 75f-INS3L
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/OP/1956
Κατασκευή νέου κτιρίου 75f-INS3L
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την κατασκευή ενός ολοκαίνουργιου κτιρίου το οποίο θα φιλοξενεί δραστηριότητες έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και της τυποποίησης της έρευνας και των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Περιλαμβάνει έργα πολιτικού μηχανικού (προκατασκευασμένα και επιτόπια έργα) καθώς και συναφή μηχανικά και ηλεκτρικά συστήματα (συμπεριλαμβάνονται οι ηλιακοί συλλέκτες). Ο εγκεκριμένος εκτελεστικός σχεδιασμός λαμβάνει ήδη υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης και τις αντίστοιχες συναφείς πτυχές, όπως η επιλογή των δομικών υλικών.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
45300000
45210000
45100000
45200000
45400000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διεύθυνση στο διαδίκτυο, στο σημείο I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
13/09/2019 00:00
23/10/2019 16:00
24/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 194-470418
Διορθωτικό
08/10/2019 00:00
2019/S 177-429668
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/09/2019 00:00