Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιστημονική/τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0006
Επιστημονική/τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για...
Διευκόλυνση της ορθής, ευρείας και ενιαίας εφαρμογής της οδηγίας και των υποχρεώσεων της.Παροχή βοήθειας στην Επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει, να εκτελέσει και να παρακολουθήσει τις απαραίτητες δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν, όπως ορίζεται από την οδηγία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/09/2019 00:00
07/11/2019 16:30
08/11/2019 23:59
15/11/2019 16:00
19/11/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 178-432536 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/09/2019 00:00