Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υλοποίηση λεξικών κανονιστικών εννοιών και υποχρεώσεων κατάρτισης αναφορών από υ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
24/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
FISMA/2019/050/E
Υλοποίηση λεξικών κανονιστικών εννοιών και υποχρεώσεων κατάρτισης αναφορών από υποβοηθούμενη νοηµοσύνη των µηχανών
Γενικός στόχος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη πρακτικών λύσεων προκειμένου να εφαρμοστεί η επεξεργασία φυσικών γλωσσών (NLP - natural language processing) και η νοηµοσύνη των µηχανών (ML - machine learning), τεχνικές που συνδυάζονται με τη συµβολή ανθρώπων ειδικών, ώστε να αναλύουν νομικά κείμενα και να προσδιορίζουν συναφείς έννοιες και τους ορισμούς αυτών. Ένας άλλος στόχος είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων κατάρτισης αναφορών που περιλαμβάνονται στα αναλυμένα νομικά κείμενα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72212170
00
Additional CPV Supplementary CPV
72322000
79140000
72314000
79131000
73220000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/09/2019 00:00
24/10/2019 23:59
28/10/2019 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 180-437493
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/09/2019 00:00