Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συμβουλευτική Υποστήριξη της Μονάδας Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων για την υλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010068
Συμβουλευτική Υποστήριξη της Μονάδας Συμβουλευτικής Υποστήριξης Έργων για την υλοποίηση περιφερειακών Νοσοκομείων Έκτακτης...
Στόχος της ανάθεσης είναι η παροχή στρατηγικών και επιχειρησιακών συμβουλών, καθώς και η συνολική υποστήριξη διαχείρισης έργου προς το Υπουργείο Υγείας, για την υλοποίηση της κατασκευής 3 περιφερειακών νοσοκομείων έκτακτης ανάγκης στις πόλεις Ιάσιο, Κλουζ και Κραιόβα.Η ανάθεση διαιρείται σε 3 παρτίδες:— Παρτίδα 1: Συμβουλευτική Υποστήριξη Διαχείρισης Κατασκευών,— Παρτίδα 2: Υποστήριξη σχεδιασμού,— Παρτίδα 3: Υποστήριξη διοίκησης έργων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
79410000
Σημεία αναφοράς
17/09/2019 00:00
01/11/2019 23:59
05/11/2019 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Συμβουλευτική Υποστήριξη Διαχείρισης Κατασκευών
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 2
Υποστήριξη σχεδιασμού
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Παρτίδα 3
Υποστήριξη διοίκησης σχεδίου
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 179-434932
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2019 00:00