Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

An updated version of the tender specifications + draft service contract were published on 06/12/2019.
Τίτλος:
Υπηρεσία του EGNOS για κρίσιμες εφαρμογές πληρωμών/ευθύνης στον οδικό τομέα
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
31/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
GROW/2019/OP/0003
Υπηρεσία του EGNOS για κρίσιμες εφαρμογές πληρωμών/ευθύνης στον οδικό τομέα
Βασικός στόχος αυτού του έργου είναι η διαμόρφωση μιας κατάλληλης αντίληψης συνοχής για κρίσιμες εφαρμογές πληρωμών/ευθύνης με εστίαση στον οδικό τομέα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
38112100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/11/2019 00:00
31/01/2020 16:00
04/02/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 221-541133
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/11/2019 00:00