Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Due to the holidays period, questions received between 21/12/2019 and 05/01/2020 (both inclusive) will only be answered as from 06/01/2020.
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών σύνταξης στα γερμανικά
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
F-SE-19-T06
Παροχή υπηρεσιών σύνταξης στα γερμανικά
Από τον(τους) ανάδοχο(αναδόχους) θα ζητηθούν τα εξής:— επεξεργασία κειμένων στα Γερμανικά,— δημιουργία ευανάγνωστων εκδόσεων των αναφορών του FRA στα Γερμανικά,— συμμετοχή σε συναντήσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79820000
AT130
Σημεία αναφοράς
17/12/2019 00:00
16/01/2020 17:00
23/01/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 007-009980
Διορθωτικό
10/01/2020 00:00
2019/S 248-611297
Διορθωτικό
24/12/2019 00:00
2019/S 243-596074
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/12/2019 00:00