Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη υποστήριξης της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών για τις καλύτερες προσεγ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0008
Μελέτη υποστήριξης της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών για τις καλύτερες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων στον εξορυκτικό...
Το γενικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης είναι να υποστηρίξει την Επιτροπή στον προσδιορισμό των καλύτερων προσεγγίσεων διαχείρισης κινδύνων στον εξορυκτικό τομέα. Η μελέτη θα προσδιορίσει βασικά ζητήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικά ζητήματα και συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των εργαζομένων (στο εξής αποκαλούμενες «βασικές δραστηριότητες»), εφαρμόζοντας μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Θα προσδιοριστούν οι βέλτιστες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων για τις δραστηριότητες που είναι πιο κρίσιμες για τη διαχείριση κινδύνων σχετικά με το περιβάλλον και την ασφάλεια.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/09/2019 00:00
10/10/2019 16:30
11/10/2019 23:59
18/10/2019 16:00
21/10/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 179-434945 Προκήρυξη διαγωνισμού 17/09/2019 00:00