Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Απόκτηση δεδομένων εταιρειών για τα οικονομικά, την απασχόληση, την ιδιοκτησία κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2019/019
Απόκτηση δεδομένων εταιρειών για τα οικονομικά, την απασχόληση, την ιδιοκτησία και συναφών δεδομένων
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό καλύπτει δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά εξωτερικών δεδομένων και αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα «Απόκτηση δεδομένων εταιρειών για τα οικονομικά, την απασχόληση, την ιδιοκτησία και συναφών δεδομένων».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
72320000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/11/2019 00:00
13/12/2019 16:00
19/12/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 218-533851
Διορθωτικό
12/11/2019 00:00
2019/S 213-521424
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/11/2019 00:00