Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παιδιατρικής και της νοσηλευτικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIL.06/PO/2019/035
Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της παιδιατρικής και της νοσηλευτικής
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της παιδιατρικής συμβουλευτικής και η λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας.Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από 2 παρτίδες:— παρτίδα 1: παιδιατρική συμβουλευτική,— για την παρτίδα 2: λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
85121000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε τη διαδικτυακή διεύθυνση στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/10/2019 00:00
29/11/2019 15:00
03/12/2019 10:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παιδιατρική συμβουλευτική
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα της παιδιατρικής συμβουλευτικής.
Παρτίδα 2
Λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας του CPE στις εγκαταστάσεις του Kirchberg και του Bertrange/Mamer
Σκοπός αυτής της σύμβασης είναι η λειτουργία της νοσηλευτικής υπηρεσίας του παιδικού σταθμού του CPE και του Κέντρου μελέτης και ψυχαγωγίας.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 200-484947
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/10/2019 00:00