Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της περαιτέρω προώθησης της χρηματο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
14/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.2/SER/2014/0030.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της περαιτέρω προώθησης της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για το φυσικό κεφάλαιο.
Ο στόχος της σύμβασης που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσον αφορά στην προώθηση της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για το φυσικό κεφάλαιο έναντι διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση στους πιθανούς υποψηφίους. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα συνδράμει την Επιτροπή όσον αφορά στην προετοιμασία δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των διαφόρων στοχευμένων πιθανών δικαιούχων και λοιπών σχετικών φορέων, καθώς και την ανάπτυξη συναφούς διαφημιστικού υλικού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
14/06/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/08/2014 16:00
25/08/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 113-198106
Προκήρυξη διαγωνισμού
14/06/2014 00:00