Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μηχανισμός Τεχνικής Βοήθειας για την Πρωτοβουλία για τον Καθαρό Ωκεανό στην υποσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010039-001
Μηχανισμός Τεχνικής Βοήθειας για την Πρωτοβουλία για τον Καθαρό Ωκεανό στην υποσαχάρια Αφρική
Σκοπός αυτής της ανάθεσης είναι να προσδιορίσει, να προετοιμάσει και να υποστηρίξει την υλοποίηση τεχνικά, δημοσιονομικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποδεκτών επενδυτικών σχεδίων στην υποσαχάρια Αφρική* στους τομείς των στερεών αποβλήτων, της διαχείρισης των λυμάτων και της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. Τα έργα πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση της απόρριψης πλαστικών στους ωκεανούς, σύμφωνα με τους στόχους της Πρωτοβουλίας για τον Καθαρό Ωκεανό**.Αναμένεται ότι 20 έργα θα προσδιοριστούν και θα περιγραφούν στα δελτία του σχεδίου. Από αυτά, 10 θα επιλεγούν για μελέτες προκαταρκτικής σκοπιμότητας και 5 θα επιλεγούν αργότερα για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και τεκμηρίωση σχετικών έργων.*Με εξαίρεση τη Νότια Αφρική**https://www.eib.org/en/publications/the-clean
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
41000000
Σημεία αναφοράς
20/09/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
12/11/2019 23:59
17/11/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514683 Διορθωτικό 31/10/2019 00:00
2019/S 182-442060 Προκήρυξη διαγωνισμού 20/09/2019 00:00