Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

A corrected version of Form 7 - Financial offer - has been published on 15/10/2019 and of Annex 3 - Model offer - on 24/10/2019
Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παρο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Court of Auditors (ECA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 702
Μελέτη σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνταξιοδοτικές παροχές και άλλες παροχές προς εργαζόμενους —...
Αυτή η πρόσκληση υποβολής προσφορών αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών απευθείας ανάθεσης για μελέτη εμπειρογνωμόνων σχετικά με την επαλήθευση των ετήσιων υπολογισμών που πραγματοποιούνται από:—τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για τις στατιστικές (Eurostat), και— τη Γενική Διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για τα οικονομικά (ΓΔ FINS) για το ποσό των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συντάξεις και άλλες παροχές σε εργαζόμενους.Η σύμβαση αφορά 5 πακέτα εργασίας,λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πακέτα εργασίας 1 έως 4 είναι ετήσια καθήκοντα που έχουν ήδη καθοριστεί για τα επόμενα 4 έτη και το πακέτο εργασίας 5 αντιστοιχεί σε πρόσθετα καθήκοντα που ενδέχεται να απαιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
66523000
LU000
Σημεία αναφοράς
27/09/2019 00:00
08/11/2019 16:00
14/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 187-453375 Προκήρυξη διαγωνισμού 27/09/2019 00:00