Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά και συντήρηση ενός τραπεζιού εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων UV/LED και ενός ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OIB/2019/PO/0047
Αγορά και συντήρηση ενός τραπεζιού εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων UV/LED και ενός τραπεζιού ψηφιακής κοπής
Η εν λόγω σύμβαση αφορά τα εξής:— την αγορά ενός τραπεζιού εκτύπωσης μεγάλων διαστάσεων UV/LED και ενός τραπεζιού ψηφιακής κοπής συμβατού με τον εκτυπωτή,— τις συναφείς υπηρεσίες συντήρησης καθώς και την αγορά αναλώσιμων.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
42962000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
30232130
50313000
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα επισυνάψει στην προσφορά του όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο III.1) «Όροι συμμετοχής» της παρούσας προκήρυξης και απαριθμούνται στο παράρτημα I «Κατάλογος ελέγχου των εγγράφων προς συμπλήρωση και υποβολή» της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2019 00:00
02/12/2019 15:00
03/12/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514698
Προκήρυξη διαγωνισμού
31/10/2019 00:00