Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την υλοποίηση μίας “Βάσης Δεδομένων Ευρωπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.ISE.OP.343
Σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειρά για την υλοποίηση μίας “Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους”
Ο γενικός στόχος της σύμβασης-πλαισίου είναι η δημιουργία μιας “Βάσης Δεδομένων Ευρωπαϊκού Εδάφους”.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73420000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
01/10/2019 00:00
04/11/2019 17:00
05/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 189-458550
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/10/2019 00:00