Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόγραμμα έρευνας Ορίζοντας 2020: Ευπάθεια των επανδρωμένων αεροσκαφών όσον αφορ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
27/09/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASA.2019.HVP.09
Πρόγραμμα έρευνας Ορίζοντας 2020: Ευπάθεια των επανδρωμένων αεροσκαφών όσον αφορά τις επιθέσεις από μη επανδρωμένα...
Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι να επιτύχει μια επιβεβαιωμένη αντίληψη του αποτελέσματος της ενδεχόμενης σύγκρουσης μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών μαζικής αγοράς («απειλή») με τα επανδρωμένα αεροσκάφη drones («στόχος»), να εντοπίσει και να προτείνει στρατηγικές σχεδιασμού μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών drones ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος που αυτή η σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει στο αεροσκάφος και στους επιβαίνοντες του, να ορίσει ένα πρότυπο σχεδιασμού/δοκιμής για μελλοντικά μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (drones) που θα διατεθούν στην αγορά στο πλαίσιο της ανοικτής κατηγορίας του EASA.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
DEA23
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
27/09/2019 00:00
17/12/2019 12:00
18/12/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 187-453363
Προκήρυξη διαγωνισμού
27/09/2019 00:00