Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Δωρεάν μεταφορά υποβαθμισμένου επιστημονικού εξοπλισμού
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Ημερομηνία έναρξης:
09/12/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/09/2023
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
JRC/IPR/2019/CEI/3184
Δωρεάν μεταφορά υποβαθμισμένου επιστημονικού εξοπλισμού
The objective of this call for expressions of interest is to set up 3 sub-lists of pre-selected candidates for a donation of reusable and recyclable scientific equipment (laboratory equipment and furniture). The scientific equipment to be donated has been used by the JRC and is currently stored in the following 3 JRC sites: Ispra, Geel and Petten
Υπηρεσίες
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (CEI) Κατάλογος πωλητών
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
09/12/2019 10:42
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
06/09/2023 23:59
Υποκατάλογοι Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν περιέχει υποκαταλόγους.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 236-577464 Προκήρυξη διαγωνισμού 09/12/2019 10:42