Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με το νέο φυτοϋγειονομι...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/11/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/02/2020
Κατάσταση:
Άνοιγμα
Πληροφορίες
CHAFEA/2019/BTSF/03
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με το νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας...
Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με το νέο φυτοϋγειονομικό καθεστώς στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Άνοιγμα
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://ec.europa.eu/chafea/food/index.html
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80531200
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα 1.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/11/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
12/02/2020 23:59
14/02/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 217-531567 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/11/2019 00:00