Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

UPD_02: Update cell G83 Annex 6a - and cell G72 Annex 6b + correction Tender Specifications section 3.4; UPD_01: Annex 6a - added 2 missing items - correction Tender Specifications section 3.4
Τίτλος:
Έπιπλα γραφείου για τις νέες εγκαταστάσεις του ECHA
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
14/10/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2019/367
Έπιπλα γραφείου για τις νέες εγκαταστάσεις του ECHA
Προμήθεια, παράδοση και εγκατάσταση των απαιτούμενων επίπλων για τους νέους χώρους του ECHA που αποτελούνται από 2 ξεχωριστά κτίρια, ένα κεντρικό κτίριο γραφείων και ένα δευτερεύον κτίριο που λειτουργεί ως συνεδριακό κέντρο.
Προμήθειες
Επισπευσμένη ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
39100000
FI1B1
Additional CPV Supplementary CPV
39130000
39150000
39110000
39120000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/10/2019 00:00
14/10/2019 14:00
15/10/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 191-463321
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/10/2019 00:00