Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

New deadline for tendering 19/11 10:00 AM
Τίτλος:
Κατάρτιση σχετικά με θέματα καινοτομίας και σχετικά με διοικητικά θέματα: Υποστή...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2019/OP/0018
Κατάρτιση σχετικά με θέματα καινοτομίας και σχετικά με διοικητικά θέματα: Υποστήριξη των εταίρων για την καινοτομία στις ΜΜΕ
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών προβλέπει την παροχή κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση της βιομηχανικής καινοτομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος όσον αφορά τους εταίρους για την καινοτομία στις ΜΜΕ.Αναγνωρίζεται ότι ένας έμπειρος ερευνητής απαιτεί πρόσθετη κατάρτιση για την κάλυψη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση της καινοτομίας στις ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό και για την υποστήριξη των έμπειρων ερευνητών που έχουν προσληφθεί από τις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος όσον αφορά τους εταίρους για την καινοτομία στις ΜΜΕ, το πρόγραμμα εργασίας «Ορίζοντας 2020» 2018-2020 (κεφάλαιο 7 - Καινοτομία στις ΜΜΕ) προβλέπει τη θέσπιση ειδικού προγράμματος κατάρτισης για τη βιομηχανική καινοτομία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73210000
BE1
Additional CPV Supplementary CPV
80532000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/10/2019 00:00
19/11/2019 10:00
19/11/2019 16:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 216-528931
Διορθωτικό
08/11/2019 00:00
2019/S 195-473027
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/10/2019 00:00