Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική βοήθεια για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των τεχνικών συστημάτων...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/C4/2019-468/04
Τεχνική βοήθεια για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των τεχνικών συστημάτων κτιρίων στο πλαίσιο της οδηγίας για την...
Στόχος αυτής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό την υποστήριξη της αποτελεσματικής δημιουργίας και εφαρμογής των απαιτήσεων των τεχνικών συστημάτων κατασκευής, η υποστήριξη της αποτελεσματικής αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της απόδοσης συστημάτων, σε σχέση με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive) και το άρθρο 8 παράγραφος 9 της EPBD, και η υποστήριξη της αποτελεσματικής κατανόησης των ικανοτήτων των συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS - Building Automation and Control Systems) σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 15 παράγραφος 4 της EPBD, συγκεκριμένα όσον αφορά τη συγκριτική αξιολόγηση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
73000000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
25/10/2019 00:00
09/12/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
17/12/2019 17:00
18/12/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 207-503482 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/10/2019 00:00