Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σχεδιασμός βραβείου κινητροδότησης για τη χρήση CO2 της ΕΕ.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/06/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
18/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.C.1/SER/2014/0015.
Σχεδιασμός βραβείου κινητροδότησης για τη χρήση CO2 της ΕΕ.
Το κύριο αποτέλεσμα θα είναι η παραγωγή ενός σχεδιασμού βραβείου κινητροδότησης έτοιμου προς εφαρμογή, προκειμένου να προωθηθεί η χρήση CO2, περιλαμβανομένων προγραμμάτων επικοινωνίας και εμπορικής διάθεσης. Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου βραβείου θα πρέπει να προσδιορίσει επιτεύγματα που είναι εφικτά δεδομένου του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου αλλά ταυτοχρόνως και αρκετά προηγμένα ώστε να αποτελούν πρόκληση.Περιλαμβάνεται η διοργάνωση ενός εργαστηρίου εξακρίβωσης εμπειρογνωμόνων. Ο σχεδιασμός βραβείου θα πρέπει να συνάδει με άλλα βραβεία κινητροδότησης που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει ιδίως να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο σύνολο των βραβείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/06/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
18/08/2014 16:00
29/08/2014 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 118-208556
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/06/2014 00:00