Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού γ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
07/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/30/2019
Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) στη Λισσαβόνα
Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι η επιλογή ενός αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας για τους μετρητές που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του EMSA στην διεύθυνση Praça Europa, 4, Lisboa, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
09310000
PT170
Όροι συμμετοχής
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τη νομική και ρυθμιστική ικανότητα να ασκεί την αναγκαία επαγγελματική δραστηριότητα για την εκτέλεση της σύμβασης, συγκεκριμένα την ικανότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
07/10/2019 00:00
04/11/2019 16:00
06/11/2019 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 193-467676
Προκήρυξη διαγωνισμού
07/10/2019 00:00