Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

PLEASE NOTE THAT THE NEW DEADLINE FOR THE RECEIPT OF TENDERS IS 19 NOVEMBER 2019 NEW DATE OF THE OPENING SESSION: 20 NOVEMBER 2019 PLEASE NOTE THAT THERE IS A CORRIGENDUM OF THE ANNEX 1a ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 10:00 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού για τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Communication (COMM)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
COMM/ATH/2019/OP/0032
Υπηρεσίες καθαρισμού για τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Υπηρεσίες καθαρισμού για τα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90000000
EL
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
19/11/2019 23:59
19/11/2019 16:00
20/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 222-543410 Διορθωτικό 18/11/2019 00:00
2019/S 200-484946 Προκήρυξη διαγωνισμού 16/10/2019 00:00