Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε σχέση με την παράδοση και ανάπτυξη δεικτώ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2019/OP/0010
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε σχέση με την παράδοση και ανάπτυξη δεικτών άγριων πτηνών για την ΕΕ
Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παράσχει ένα ισχυρό σύνολο αντιπροσωπευτικών δεικτών πτηνών για την Ένωση, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωση της στόχευσης και της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες για τη φύση και να παράσχει πληροφόρηση επίσης σχετικά με τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών τομεακών πολιτικών και των πολιτικών χρήσης γης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
90700000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/10/2019 00:00
11/11/2019 16:00
14/11/2019 14:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 197-477271
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/10/2019 00:00