Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρωτοβουλία για την ισχυροποίηση των γυναικών στην Αφρική
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010047-001
Πρωτοβουλία για την ισχυροποίηση των γυναικών στην Αφρική
Σκοπός της δράσης ΤΒ είναι να υποστηρίξει την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών μέσω της αύξησης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και μέσω της παροχής ευρύτερης στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών, σε επιλεγμένες χώρες. Η λειτουργία της TΒ:i) θα διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων, της καθοδήγησης και των δραστηριοτήτων δικτύωσης, καιii) θα παρέχει στήριξη σε υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών της ΕΤΕπ για το σχεδιασμό, την καθιέρωση και την ενεργό προώθηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών. Η ομάδα θα αποτελείται από έναν ανώτερο ειδικό για θέματα φύλου (επικεφαλής ομάδας), υποστηριζόμενο από έναν τραπεζικό εμπειρογνώμονα, ειδικούς επικοινωνίας, μάρκετινγκ και ειδικούς πληροφορικής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80400000
EA06 / SA04
00
Σημεία αναφοράς
10/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
02/12/2019 23:59
09/12/2019 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514684 Διορθωτικό 31/10/2019 00:00
2019/S 196-475112 Προκήρυξη διαγωνισμού 10/10/2019 00:00