Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οικονομικής ανάλυσης στον τομέα της φορολο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TAXUD/2019/OP/0005
Ενιαία σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή οικονομικής ανάλυσης στον τομέα της φορολογίας
Η εν λόγω διαδικασία καλύπτει την παροχή οικονομικής ανάλυσης στον τομέα της φορολογίας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79300000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
03/12/2019 14:00
04/12/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 202-490025 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/10/2019 00:00