Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
01/07/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CLIMA.A.3/SER/2014/0017.
Ηλεκτρονική υποβολή εκθέσεων για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (EU ETS).
Παροχή υποστήριξης προς την Επιτροπή για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης ΤΠ στο πλαίσιο της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της επαλήθευσης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (EU ETS).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
01/07/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
25/08/2014 16:00
08/09/2014 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 123-218298
Προκήρυξη διαγωνισμού
01/07/2014 00:00