Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προσωρινό Προσωπικό για Πρωτόκολλο Δραστηριοτήτων Τραπεζαρίας
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT-1576
Προσωρινό Προσωπικό για Πρωτόκολλο Δραστηριοτήτων Τραπεζαρίας
Η ΕΤΕπ παρέχει υπηρεσίες εστίασης, για την διοίκηση και τους επισκέπτες της, στις τραπεζαρίες, καθώς και για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της τράπεζας και συνεπώς, χρειάζεται έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό παροχής υπηρεσιών για να εγγυηθεί την υψηλή ποιότητα της παροχής υπηρεσιών εστίασης εκ μέρους της τράπεζας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eib.org/about/procurement/
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79620000
LU00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε έγγραφα της σύμβασης.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2019 00:00
27/11/2019 15:00
Άνευ αντικειμένου
06/01/2020 15:00
07/01/2020 15:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514680 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/10/2019 00:00