Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια μελέτης σχετικά με την «Τεχνητή νοημ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/12/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
19.RTI.OP.373
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια μελέτης σχετικά με την «Τεχνητή νοημοσύνη για τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές...
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η παροχή μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη για την ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση σε διάφορους στρατιωτικούς επιχειρησιακούς τομείς: θαλάσσιους, χερσαίους και εναέριους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79314000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
21/10/2019 00:00
05/12/2019 10:00
05/12/2019 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 209-509000
Διορθωτικό
29/10/2019 00:00
2019/S 203-493169
Προκήρυξη διαγωνισμού
21/10/2019 00:00