Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη υλοποίησης της µονάδας υλοποίησης σχεδίου στο πλαίσιο του σχεδίου εκσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
TA2017033 UA NIF / AA-000799-001
Υποστήριξη υλοποίησης της µονάδας υλοποίησης σχεδίου στο πλαίσιο του σχεδίου εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων της Ουκρανίας
Η τεχνική βοήθεια θα συμβάλει στον γενικό στόχο του υποκείμενου επενδυτικού σχεδίου (Εκσυγχρονισμός των Σιδηροδρόμων στην Ουκρανία – το «Σχέδιο»), δηλαδή τη βελτίωση της δυναμικότητας των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών μέσω της ηλεκτροκίνησης και της κατασκευής νέων γραμμών, κατ΄ επέκταση θα βελτιώσει την ποιότητα των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και θα επιτρέψει στον σιδηρόδρομο τη διατήρηση ή την επέκταση του μεριδίου της κατανομή της συγκοινωνίας. Σκοπός της τεχνικής βοήθειας είναι: i) να υποστηρίξει τον Σιδηρόδρομο της Ουκρανίας (Ukrzaliznytsia ή UZ) (ο «Επιχειρηματικός φορέας») κατά την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής κατά μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου, καιii) να επιτηρεί και να υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση του σχεδίου εκσυγχρονισμού των σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηματοδοτών (ΕΤΕπ και ΕΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων των «Διατάξεων διασφάλισης».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
71311000
00
Σημεία αναφοράς
18/10/2019 00:00
22/11/2019 23:59
25/11/2019 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 202-490016
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/10/2019 00:00