Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών εκτός ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Budget (BUDG)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/08/2014
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/10/2014
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
BUDG14/PO/02.
Επιλογή τραπεζών για την εκτέλεση πληρωμών εκτός ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΥΕΔ (αναθέτουσες αρχές).
Επεξεργασία των πληρωμών προς δικαιούχους εκτός ΕΕ, που θα πραγματοποιούνται σε EUR και σε νοµίσµατα εκτός ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
08/08/2014 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
10/10/2014 16:00
17/10/2014 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2014/S 151-270530 Προκήρυξη διαγωνισμού 08/08/2014 00:00