Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενέργειες για την επέκταση της διαθεσιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των ...
Αναθέτουσα αρχή:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/01/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/2019/CP/02
Ενέργειες για την επέκταση της διαθεσιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών παροχής συµβουλών σε περιπτώσεις...
Σκοπός της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην επέκταση της διαθεσιμότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε περιπτώσεις χρέους των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Ειδικότερα, προκειμένου να δοθεί στη ΓΔ JUST η δυνατότητα να διαθέσει τις γνώσεις που απαιτούνται για περαιτέρω ενέργειες στον τομέα της παροχής συμβουλών σχετικά με περιπτώσεις χρέους, ο ανάδοχος παρέχει στο πλαίσιο της σύμβασης τα ακόλουθα:— ποσοτική ανάλυση των πόρων που χρειάζονται οι σύμβουλοι περιπτώσεων χρέους, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ανάλυσης κόστους-οφέλους των επιπτώσεων των συμβουλών για περιπτώσεις χρέους στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,— διοργάνωση 2 στοχοθετημένων εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των επαγγελματιών παροχής συμβουλών για περιπτώσεις χρέους,— διοργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημιουργίας ικανοτήτων, συνολικά 12, στα κράτη μέλη της ΕΕ όπου δεν παρέχονται επαρκώς συμβουλές για περιπτώσεις χρέους.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
80500000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79310000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
31/10/2019 00:00
20/01/2020 23:59
22/01/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 211-514673 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/10/2019 00:00