Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και διανομής αλληλογραφίας για τον Ευρωπαϊκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/10/2019
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/11/2019
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/ADS/19/014
Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, υποδοχής και διανομής αλληλογραφίας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος
Ο ΕΟΠ επιθυμεί να συνάψει μια σύμβαση-πλαίσιο με έναν έμπειρο πάροχο υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και υπηρεσιών εσωτερικής διανομής αλληλογραφίας και υποδοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, των επισκεπτών και των λειτουργιών που επιτρέπουν την εκπλήρωση της αποστολής της.Η αγορά και/ή η διατήρηση συστημάτων ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογής της παρούσας ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση.
Υπηρεσίες
Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79710000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
50610000
Σημεία αναφοράς
25/10/2019 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
22/11/2019 23:59
04/11/2019 23:59
Άνευ αντικειμένου
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2019/S 207-503472 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/10/2019 00:00